Label

Sabtu, 17 Mei 2014

Sunnah-sunnah Umar Bin Khattab


Sunnah-sunnah Umar Bin Khattab yang bertentangan dengan al Qur’an dan Sunnah Nabi Saw serta akal adalah melebihi 50 perkara sebagaimana dicatat oleh para ulama Ahlu s-Sunnah (Sunni) di dalam buku-buku mereka. Sekiranya mereka berbohong di dalam catatan mereka, maka merekalah yang berdosa dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Dan sekiranya catatan mereka itu betul, kenapa kita menolaknya dan terus memusuhi Sunnah Nabi Saw yang bertentangan dengan sunnah Umar?

Berikut dikemukakan sebagian daripada sunnah Umar Bin Khattab yang bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah Nabi Saw serta akal yang sejahtera:

1. Umar telah menghalang Nabi Saw dari menulis sunnahnya yang terakhir. Lantas Nabi Saw mengusir Umar dan kelompoknya supaya keluar dari rumahnya (al Bukhari, Sahih, I, hlm. 36; Muslim, Sahih, III, hlm. 69).

2. Umar dan kelompoknya bertengkar di hadapan Nabi Saw demi menentang sunnahnya Nabi Saw supaya dibawa kepadanya pensil dan kertas untuk menulis wasiatnya (sunnahnya). (al-Bukhari, Sahih, I, hlm. 36; Muslim, Sahih, III, hlm. 69).

3. Umar telah memisahkan Kitab Allah daripada Nabi SAW ketika dia berkata di hadapan Nabi Saw:  “Kitab Allah adalah cukup bagi kita”. Kata-kata Umar adalah secara langsung merendahkan martabat Nabi Saw. ( al-Bukhari, Sahih, I, hlm. 36; Muslim, Sahih, III, hlm. 69)

4. Umar tidak mempercayai kemaksuman Nabi Saw ketika dia berkata: “Cukuplah bagi kita Kitab Allah”. Kata-katanya itu ditentang oleh Nabi Saw sendiri. Lalu beliau (Nabi Saw) menjadi marah dan lalu mengusir Umar serta kelompoknya supaya keluar. (al Bukhari, Sahih, I, hlm. 36; Muslim, Sahih, III, hlm. 69).

5. Umar telah mengatakan bahwa Nabi Saw sedang meracau (yahjuru) maka permintaan beliau (Nabi Saw) supaya dibawa pensil dan kertas untuk beliau menulis perkara-perkara yang tidak akan menyesatkan ummatnya selama-lamanya tidak perlu dilayani lagi. (Muslim, Sahih, III, hlm. 69; al-Bukhari, Sahih, I, hlm. 36). Justeru itu sunnah Umar adalah bertentangan dengan firman-Nya di dalam Surah al-Najm (53):3-4: ”Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya”. 


Tidak ada komentar:

Posting Komentar